prihlásenie  registrácia
PROJEKT T 600 – Tatraplán

Spomienka Ivana Schustera na ľudí, ktorí boli pri tom a on bol v styku s nimi.

V prvej polovici 60. rokov som ako konštruktér v rámci Vývoja motorových vozidiel pri závode Tatra v Bratislave, bol nominovaný do projekčnej skupiny pre riešenie návesových a prívesových súprav RVHP. Boli tam konštruktéri z jednotlivých automobiliek, ktoré vyrábali nákladné automobily alebo prívesy a návesy k automobilom. Táto projekčná skupina mala svoje pôsobisko v BSS-Brandýzských strojírnachach a slévarnách v Brandýsi n/Labem. Ako konštruktér v tejto projekčnej skupine som bol priamo podriadený riadiacemu pracovníkovi GR - ČAZ p. Popelářovi. On koordinoval činnosť tejto projekčnej skupiny. Bola to osudová príležitosť spoznať ho a pri voľnejších chvíľach pri jeho rozprávaní o povojnovej činnosti v Tatre, kde vtedy pôsobil, dozvedieť sa veci, o ktorých sa nemohlo vtedy písať. On mal na projekte modernizácie známej Tatry 87 svoj nemalý podiel. T 87 preslávili známi cestovatelia páni Hanzelka a Zikmund. Nový projekt začal s novým povojnovým číslovaním typov. Nová aerodynamická Tatra dostala tak typové označenie T 600 (pracovné označenie mala spočiatku T2 - 107) a nazvaná bola Tatraplán. Pán Popelář, vtedy vo funkcii zodpovedného konštruktéra, dohliadal z poverenia vedenia na prípravu prototypov. Vo svojom rozprávaní hovoril o tom ako jednotlivé riešenia konzultoval s Hansom Ledwinkom, známym konštruktérom z predvojnového obdobia v Tatre. Tento po vojne bol obvinený zo spolupráce s hitlerovcami a uväznený v Československu. Teda konzultácie sa diali vo väznici v Novom Jičíne. Z tohto sa dá dedukovať, že aj Tatraplán bol v podstate Ledwinkov automobil. Ak nie, potom jeho riešenie iste výrazne ovplyvnil. Ďalším konštruktérom, s ktorým som sa zoznámil počas pôsobenia vo vývojovej sfére, bol pán Klejch z Karosy vo Vysokom Mýte. Tento bol tiež v kontakte s typom T 600. Keď koncom 40. rokov sa pripravoval dar Československa najvyššiemu predstaviteľovi Sovietskeho zväzu J. V. Stalinovi, Karosa vo Vysokom Mýte bola poverená vyrobením kabrioletu na báze T 600. Karosériu vytvoril známy karosár-dizajnér pán Sodomka. Pán Klejch bol tiež pri tom. S ním som mal príležitosť sa spoznať na stretnutiach TV-kar. Bol to karosársky podvýbor pod predsedníctvom Ing. Vaceka z ÚVMV Praha. Zúčastňoval som sa tohto za Vývoj motorových vozidiel - VMV z poverenia p. Ing. Mičíka, vtedajšieho vedúceho VMV často aj s vtedajším kolegom Tiborom Sýkorom. Dnes s odstupom času môžem konštatovať, že už tí pamätníci vymierajú ale dielo zostalo. Spomínaný kabriolet sa nachádza v Technickom múzeu Tatra v Kopřivnici a rovnako tak si tam môže návštevník pozrieť T 600 Tatraplán.